K.O. Rydqvist verkar gentemot stål- och aluminiumindustrin i de nordiska länderna och representerar producenter på ledande nivå sedan år 1913. Vi har vittgående kunskaper om den tunga processindustrin och erbjuder inköpare och beslutsfattare bästa tänkbara leverantörsalternativ.


Våra produktområden:

• Aluminiumvalsverk
• Analysdeglar
• Arbetsvalsar
• Avgasrening
• Bandbehandlingslinjer
• Bandskärmaskiner
• Bränsleeldade ugnar
• Cu-ledare
• Deglar
• Elektriska ugnar
• Elektroder grafit
• Filter för gasrening eller    stoftavskiljning
• Gjutgods
• Gjutgods i segjärn
• Gjutna valsar
• Glödgning - betningslinjer
• Grafitdetaljer
• Hanteringsutrustningar
• Hasplar
• Härdanläggningar
• Induktionshärdningsutrustning
• Induktionsugnar
• Industriugnar
• Kallvalsverk
• Kapmaskiner
• Klimatanläggningar

• Klipplinjer
• Kokiller
• Kolelektroder
• Kopparkokiller
• Kranar
• Kranhjul
• Kuggväxlar och kopplingar
• Ljusbågsugnar
• Materialhantering
• Mekaniska och hydrauliska pressar
• Molybden
• Pelletiseringsanläggningar
• Platt- och profilvalsverk
• Processverktyg
• Processkran aluminium
• Processlinjer
• Profilformverk
• Rikt- och kapstäckor
• Riktmaskiner för stänger
• Rör
• Profiler
• Riktverk
• Rullbanor
• Rullbanerullar gjutna

Rullsaxskär- skärstål
• Saxar
• Saxstål- cirkulära och raka

• Segjärnsvalsar
• Skalsvarvar
• Skänkar

• Skänkugnar
• Smidda valsar
• Smidespressar
• Storsäckar
• Stränggjutningsanläggningar
• Strömtillförseldon
• Stålgjutgods
• Stödvalsar
• Syrgas- och kvävgasanläggningar
• Titan
• Titangjutgods
• Titanmaterial
• Titantråd
• Tråddrageriutrustning
• Ugnar
• Valsar för varm- och kallvalsverk
• Valsoljor
• Valsslipmaskiner
• Valsverksanläggningar
• Varmvalsverk
• Vattenkylda elkablar
• Ventilationsaggregat
• VevaxlarKontakt: Johan Rydqvist,VD    Tel. 08 - 755 26 75    info@rydqvist.com